e’Bosch is ‘n pampoensaad projek

e’Bosch is ‘n pampoensaad projek

Agtergrond

Die Erfenisprojek van Stellenbosch is op 18 Mei 2011 deur ‘n groep van 28 Stellenbosse vrywilligers gestig om op Erfenisdag aktiwiteite aan te bied om mekaar en gemeenskappe se geskiedenis te leer ken en uiteindelik ‘n Monument van Voorneme vir ‘n nuwe toekomstige gesamentlike erfenis te skep. Op 24 September 2011 is drie beskeie funksies aangebied waarby verskeie gemeenskappe betrek is.

Op 25 Julie 2012 is die projek deur Stellenbosch Munisipalitit (SM) en Universiteit Stellenbosch (US) by ondertekening van ‘n Verklaring van Voorneme amptelik onderskryf as ‘n platform om ná die skade wat berokken is deur dekades se sosiale uitsluiting en die gevolglike stukkende menslikeverhoudinge, brûe tussen Stellenbosch se gemeenskappe te bou. Binne die aanvanklik bedoelde drie jaar het die omvang van die projek gegroei tot die aanbied van twaalf funksies tydens Erfenisweek 2013, insluitend die Rivierfees in Die Laan, maar was dit duidelik dat daar ‘n lang pad voorlê ten opsigte van mekaar leer ken en vertrou, voordat die Monument van Voorneme as projek onderneem sal kan word.

Op 14 Oktober 2014 is die projek amptelik as e’Bosch-erfenisprojek MSW (Maatskappy Sonder Winsoogmerk) (Engels: e’Bosch Heritage Project NPC) geregistreer.

Teen 2019 het omvang gegroei tot meer as 30 projekte wat as bruggies gebruik word vir gemeenskappe om mekaar te leer ken, vertrou en saam te werk.

In 2020, ons 10de bestaansjaar, bly ‘n sleutel-suksesfaktor die kommunikasie van organisatoriese- en gemeenskapsbehoeftes; mobilisering van individue en organisasies vir deelname; ondersteuning en erkenning aan belanghebbers; en aanspreek van spesifieke generasie- en geslagsbehoeftes.

Sias Mostert beskryf die e’Bosch Erfenis Projek as volg:

“e’Bosch is in 2020 vir die tiende jaar besig om ‘n pampoensaad mark te skep waar elkeen hulle beste pampoensade kan bring om weg te gee aan ander by die mark. Maar hoe werk ‘n pampoensaad mark?

Dit gaan oor die kweek van die grootste pampoen en om seker te maak almal het genoeg pampoen om te eet. Maar hoe kweek ‘n mens die grootste pampoen?  Het julle al die pampoene gesien?  ‘n Ventertjie is nodig om die heelgrotes te vervoer. 

Die resep is maklik, kry goeie pampoensade, goeie grond en kompos. Plant die pampoenpitte en gee gereeld water.  Hulle sê jy kan met jou pampoene gesels ook, vir beter resultate.  Aan die einde van die seisoen, pluk die grootste pampoen van die land, haal die pitte uit en laat die pitte droogword.  Net voor die volgende plant seisoen, hou ‘n paar pitte uit en gee die res weg aan jou bure. Die wetenskap sê so 2.5 km rondom waar jou pampoenland is.

In die volgende seisoen herhaal die resep.  Jou beste sade, goeie grond, goeie kompos en genoeg water. In die seisoen is jy seker dat die stuifmeel wat by jou pampoen blomme uitkom van die grootste pampoen is wat jy van weet op daardie stadium.

Deur van jou beste pampoen saad weg te gee, het jy enigiets verloor? Niks!  Trouens, jy kry die beste terug deur van jou beste sade weg te gee, EN die pampoen standaard van die buurt gaan op.

Die pampoensaad meganisme is die hart van die e’Bosch Toekomstige  erfenisprojek se ekonomie.  e’Bosch skep die markplek waar elkeen  hulle beste sade kan kom ruil vir iemand anders se beste sade,  en gesamentlik styg die standaard van die buurt, in die geval  die groter Stellenbosch.  Daar was in 2019 nie minder as 35 geleenthede nie waar mense hulle beste sade, hulle reakreasie kultuur passie, kom deel het met ander mense van Stellenbosch.

Elkeen se persoonlike erfenis is uniek daardie persoon s’n.  Elkeen het ‘n  aantal passies wat oor die loop van tyd ontstaan het.  Elkeen het dus ‘n saadbank waaruit hy/sy die beste kan uithaal en deel met ander.   

e’Bosch is dankbaar vir almal wat hulle beste sade die afgelope 10 jaar met almal in Stellenbosch gedeel het.  Daar word geen van die gewone aktiwiteite op die gewone manier vir e’Bosch vir 2020 beplan nie.   Die tyd van krises noop ons om opnuut in ons saadbanke te gaan krap vir  die oplossings om die brûe te bou tussen mekaar,  wat nou vir ons almal ‘n nuwe kultuur kan skep waar elkeen geborge,  veilig en welkom voel.   ‘n Toekomstige erfenis wat volhoubaar is, en waarop elkeen trots kan wees.”

Sias Mostert, Direkteur, e’Bosch Erfenis Projek.

Besoek www.ebosch.co.za vir meer inligting aangaande die projekte jaarliks aangebied deur e’Bosch of stuur epos aan carol@ebosch.co.za of Whatsapp 079 857 5158 om betrokke te raak by die 30+ gemeenskapsprojekte of dalk ‘n projek wil borg.

Foto: Gemeenskap-leierskap kursus kandidate en aanbieders gedurende die 2019 kursus by die Ou Luckhoff gebou waar die kursus jaarliks aangebied word deur Maties Gemeenskapsdiens in samewerking met e’Bosch Erfenis Projek en onderskryf deur Stellenbosch Universiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *