web analytics

Laaste kans vir Gemeenskapleierskap Opleiding

e’Bosch in samewerking met Matie Gemeenskapsdiens (MGD) van die Universiteit van Stellenbosch bied ‘n gemeenskapleierskap kursus aan.  Die kursus is ook vir enigeen in die gemeenskap om voor in te skryf.  e’Bosch borg 15 plekke op die kursus vir geselekteerde persone van die Stellenbosch distrik. 

“Die kursus vir 2022 spog met die beste praktyke ge-integreerde leerervaring van individuele leer, groepsleer en ervaringsleer.  Die in-persoon onderrig en asseserings gaan aanlyn asook in die Ou Luckhoff gebou plaasvind. Hierdie program maak elke jaar ‘n groot impak in die Stellenbosch en die omliggende gemeenskap.“ sê Sias Mostert, voorsitter van e’Bosch.

Met meer as ses jaar se samewerking tussen die US en e’Bosch is daar al reeds talle leiers in gemeenskappe van die omliggende gebied.  Hierdie kandidate het die kursus voltooi en geleer hoe om leierskap te neem om die onwikkeling van hulpbronne, talent asook kulturele erfenis projekte te verbeter. Die Cloetesville Women Empowerment projek het uit hierdie kursus ontstaan.“ sê Carol Lakay van e’Bosch.

 
Inskrywings sluit 31 Maart 2022

Die e’Bosch Gemeenskapleierskap kursus begin op 5 April en eindig in Augustus. Plekke is beperk en belangstellendes vir die 2022 kursus word uitgenooi om so gou as moontlik te registreer.   Die kursus is gebou rondom die Advanced Engaged Citizenship kursus van Matie Gemeenskapsdiens.  Inskrywingsgeld is R2500 per persoon.  e’Bosch borg 15 plekke vir kwalifiserende aansoekers.  Aansoeke moet insluit ‘n kort profiel van gemeenskapsbetrokkenheid en moet teen 31 Maart 2022 ontvang wees.

Kontak e’Bosch vir navrae of bel vir Carol Lakay direk op 061 595 4085.

Die e’Bosch-erfenisprojek is in 2011 gestig en werk saam met lede van die 14+ Dorpies om leiers wat gemeenskappe verander te ontwikkel.  Die leiers werk saam rondom die erfenisbates in die gemeenskap en so plant hulle hul nalatenskap in Stellenbosch se wortels vir die toekoms van more.

Hoof Foto:

Voor: Gabriel Rhoda, Hilton Andries, Faith Stubbs, Janine Myburgh, Samantha Meyer, Elvina Foster, Carol Lakay, Zaydene Lakay
Agter: Amy Levendal, Fidel Nyakurimwa, Luhle Kuse, Dr. Leslie van Rooi (Universiteit Stellenbosch), Dr. Sias Mostert (e’Bosch Direkteur), Renee Hector-Kannemeyer en Michelle Pietersen (MGD fasiliteerders
)

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.