web analytics

Om ‘n Eiendom te Koop of te Verkoop veronderstel meer as net Goeie Geluk …dit verg ‘n Strategiese Plan

Het u al ooit aan die koop of verkoop van ‘n eiendom gedink as ‘n strategiese proses? Wat moet gebeur voordat u doelstellings bereik word? Het u al ooit strategies daaroor nagedink, of maar net gewag en kyk wat gebeur?

Om ‘n eiendom te koop of verkoop is HOPELOOS ‘n te belangrike gebeurtenis om net op geluk staat te maak… Die koper/verkoper moet ‘n strategieopstelom sy/haar doelstellings te bereik en om die gewenste uitkomste te bereik!

Nou, presies hoe doen ‘n mens dit?

Dink na oor wat u wil bereik, waarom u dit moet bereik asook hoe om dit te bereik en wie is nodig om hierdie uitkomste te bereik.

Die ‘wat’ en ‘waarom’ is persoonlike voorkeure, maar die ‘hoe’ en ‘wie is nodig’ vorm die strategiese plan. Hierdie twee aspekte verseker ‘n visie van die metode om die gewenste uitkomste te bereik. U strategiese plan benodig beheer oor die proses, dit wil sê wat moet gebeur, teen wanneer en deur wie…met die nodige terugvoer en evaluasie.

Om die groter prentjie te sien en die regte vrae te vra sluit in die ‘waarom’ ek nou moet koop/verkoop asook die ‘wat’ ek wil koop/verkoop. Om die ‘hoe’ en ‘wie is nodig’ te beantwoord, verg ‘n goed deurdagte en noukeurige strategiese plan.

Dis belangrik om die noodsaaklike stappe wat geneem moet word, op te som asook om strategiese alliansies te vorm deur die regte mense byeen te bring. Dis die volgende stappe in u strategiese plan.

Niemand kan die toekoms voorspel nie, maar ons kan so bes moontlik daarvoor beplan.

  • Waarom verkoop/koop ons?
  • Teen watter datum moet ons oordag gee/neem?
  • Teen watter prys is ons bereid om te verkoop, (onthou ‘n eiendom het net een prys…die bedrag wat ‘n gewillige en bevoegde koper bereid is om te betaal aan ‘n ernstige verkoper) of wat kan ons bekostig om vir die regte eiendom te betaal (aspekte soos ‘n beskikbare deposito, bekostigbare verbandlening waarvoor gekwalifiseer word, Hereregte en ander kostes moet in ag neneem word)?
  • Wat is my gesin se benodigdhede en wense?  

Ontwikkel strategiese alliansies met die mense wat benodig word om aan die proses deel te neem, sodat u doelstellings bereik kan word, soos betroubare eiendomsagente wat vertroud is met die plaaslike mark, ‘n prokureur, bank, verbandmakelaars en voldoeningskenners indien u verkoop, met ander woorde, beplan vroegtydig die beste span.

Begin aan die einde en werk terug…

  • Begin aan die einde, dit wil sê verbaliseer die einddoel, byvoorbeeld verkoop my huis binne ses maande vir ten minste R…
  • Werk terug en skryf neer die uitkomste om sodoende ‘n tydlyn daar te stel
  • Lys die take/verwagte vordering om die einddoel te kan bereik
  • Identifiseer die mense wat in elke stadium moet presteer  
  • Bepaal hoe en wanneer terugvoering verkry sal word om sodoende die vordering te bepaal

Nou kan u deel word van die oplossing om u eiendom te verkoop teen die regte prys of om dit te koop wat u benodig en begeer!

Moenie op geluk staat maak nie…maak ‘n plan…bedink ‘n strategie!

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.