web analytics

Vlottenburg onderwysers ontwikkel sewe bates met een inisiatief!

deur Elmarine Anthony

  • Batebouers storie van die week

Personeel van Vlottenburg Primêr het verlede kwartaal ‘n inisiatief begin om leerders aan te moedig om die skool se waardes van respek, liefde, omgee en getrouheid uit te leef.

Onderwysers het leerders in elke graad gekies wat uitstaan in die uitleef van die waardes en hulle beloon met ‘n geskenkpakkie en sertifikaat. Kinders wat geen dae van die skool afwesig was nie, ten spyte van die Covid-19-pandemie, is ook op dieselfde wyse beloon.

Charmaine Abrahamse, die skoolhoof, vertel die inisitiatief het begin vanweë die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se program: Transform to perform. “Ongelukkig beteken baie van die kinders se huishoudelike omstandighede dat hulle nie waardes by die huis aanleer nie. Wat by die skool behoort te gebeur is net ‘n uitbreiding van wat by die huis aangeleer moet word. Waardes soos respek, omgee vir ander, toegewydheid en vriendskap is waardes wat jou ouers gewoonlik vir jou leer.

’’Volgens Abrahamse wil personeel by die skool graag hê ouers moet deel vorm van die inisiatief. ‘’Ons probeer soveel moontlik die ouers bewusmaak oor wat by die skool gebeur sodat hulle kan voortbou en voortgaan om die waardes by die huis te versterk.

’’Vir elke kwartaal is daar ‘n nuwe waarde waarop personeel fokus.

Die tema vir dié kwartaal is respek. ‘’Ons het voorbeelde gestel hoe ons as onderwysers respek vir mekaar toon. Ons wil hê die leerders moet ons voorbeelde volg.

’’Onderwysers vertel stories oor respek en wat dit beteken om respek te toon by skoolbyeenkomste en moedig dit in die klas aan.

Verlede kwartaal se waarde waarop personeel klemgelê het, is omgee. Onderwysers het elke dag gesien hoe die program leerders se gedrag positief beïnvloed het. “Ons het gekyk na die verskillende maniere hoe kinders vir mekaar kan omgee. Leerders wat brood gehad het, het byvoorbeeld hul brood gedeel met diegene wat nie gehad het nie. Hulle het na mekaar gekyk wanneer hulle oor die pad loop op pad na of vanaf die skool. Die ouer kinders sou die jonger kinders help as hulle seerkry en dies meer.

’’ Personeel het ook pouses diens gedoen en in die skool gestap om die leerders waar te neem sonder dat hulle dit agterkom het. Die woord ‘’omgee’’ was ook rondom die skool en in die klaskamers opgeplak sodat leerders dit kon sien. Elke klaskamer het ook die geskrewe definisie van wat dit beteken om om te gee sodat leerders elke dag aan die waardes herinner word sowel as hoe hulle dit kan uitleef.

Volgens Abrahamse is die doel van die program om beter grootmense en mense van die leerders te maak. Sy sê: ‘’‘n Kind sonder waardes is doelloos. Kinders moet weet wat dit is om toegewyd te wees, respek te het en om te gee vir ander. As jy dit nie het nie, gaan jy nie in ‘n volwassene ontwikkel wat ‘n bydra in hul gemeenskappe lewer nie. Die waardes moet van kleins af in kinders probeer vestig word, ook in die voorbeelde wat ons stel. Hulle sien dit daagliks so dit vryf af op die kinders en word deel van hul menswees en hul grootwordjare. Hulle moet byvoorbeeld nou al leer om grootmense te respekteer deur altyd te groet.

’’‘n Beskeie Abrahamse sê personeel doen dít wat in hul vermoë is. ‘’Die kinders raak al hoe meer bewus daarvan om dit te doen, omdat ons dit vir hulle voorhou. Ons beplan ook om spesifieke dae en programme by die skool aan te bied met praatjies om op die waardes te fokus. In die landelike gemeenskap waar die skool is, is dit belangrik dat ons vir die kinders die waardes moet aanleer. Hier is baie kinders wat sonder brood skool toe kom so om hulle byvoorbeeld te leer om met hul maatjies te deel, is baie belangrik.

’’Hoewel die “transform to perform”-program in alle skole geïmplementeer moet word, is dié inisiatief van die geskenkpakkies begin om die leerders verder aan te moedig om die skool se waardes uit te leef.

‘’Ons is dankbaar vir enige donasies van eenvoudige goedjies soos skryfbehoeftes insluitend potlode, uitveërs en iets soet soos stokkielekkers vir die geskenkpakkies. Die kinders waardeer dit uiters baie.’’Enigiemand wat graag iets vir die inisiatief wil skenk, kan die skool kontak by 061 407 0830.

Wat is batebouers?

In die boek Elkeen is ‘n batebouer deur Jeanette de Klerk-Luttig, word batebouers beskryf as mense wat hoofsaaklik op hoop, vreugde en oplossings vir probleme fokus. “Batebouers glo dat elke persoon en elke gemeenskap in Suid-Afrika die potensiaal het om die lewens van jongmense positief te verander.” Daar is 40 bates wat ʼn persoon in kinders kan ontwikkel.

Deur middel van dié inisiatief by Vlottenburg Primêr, vestig personeel verskeie van die 40 ontwikkelingsbates in kinders. Dié bates is: ‘n Skool wat omgee (bate no. 5), volwasse rolmodelle (bate no. 14) waarvolgens volwassenes positiewe en verantwoordelike gedrag toon. Skooltrots (bate no. 24), verantwoordelikheid (bate no. 30), interpersoonlike vaardigheid (bate no. 33) waarvolgens die jong persoon medelye, sensiwiteit en vriendskapsvaardighede toon, positiewe konflikhantering (bate no. 36) en selfrespek (bate no. 38).

Skoolhoof Charmaine Abrahamse by die leerders wat geskenkpakkies ontvang het.

  • Elmarine Anthony skryf weekliks vir die Facebook blad: https://www.facebook.com/batebouers ‘n storie oor ‘n Batebouer in die Stellenbosch gemeenskap.
Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.